Parool, 5 september 2001.

 

Bestuurlijke ophouding op afroep mogelijk

(Van een verslaggever)

AMSTERDAM - Burgemeester Job Cohen wil gebruik kunnen blijven maken van het middel 'bestuurlijke ophouding' bij manifestaties die uit de hand dreigen te lopen. Volgens deze bepaling mogen groepen mensen twaalf uur worden opgesloten nog voordat ze iets strafbaars hebben gedaan.

Het artikel over de bestuurlijke ophouding werd kort voor het Europees kampioenschap voetbal 2000 opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In het havengebied was een lege loods gereserveerd om supporters tijdelijk te kunnen opsluiten. Van die mogelijkheid is toen geen gebruik gemaakt, omdat zich geen grote ordeverstoringen voordeden.

Voormalig burgemeester Schelto Patijn zegde de gemeenteraad eind vorig jaar toe het artikel te zullen schrappen uit de APV, na protesten van actiegroepen en rechtsgeleerden. Bij zijn aantreden wilde Cohen echter eerst nog eens goed naar de bepaling kijken.

Gisteren besloot het college van burgemeester en wethouders het artikel inderdaad te schrappen, maar daarbij worden wel een aantal forse kanttekeningen gemaakt. Zo houdt het college nadrukkelijk de mogelijkheid open om bij toekomstige manifestaties de bestuurlijke ophouding opnieuw in de APV op te nemen.

Verder wijst het college erop dat burgemeester Cohen bij ordeverstoringen altijd kan terugvallen op noodbevoegdheden. Daartoe behoort ook de mogelijkheid om 'bestuurlijk op te houden' zonder daarover vooraf toestemming te vragen aan de gemeenteraad.

''Er kunnen zich situaties voordoen waarin het middel de handhaving van de openbare orde zodanig dient dat gebruik ervan nodig is,'' schrijft het college.

Wel wordt de toezegging gedaan dat het middel met 'grote terughoudendheid' zal worden ingezet. Eén van de eerste grote manifestaties die de komende tijd in Amsterdam worden gehouden, is het huwelijk tussen kroonprins Willem-Alexander en Máxima op 2 februari 2002.

Copyright: Het Parool