BVD-dossier geeft geen uitsluitsel over King Kong

Gepubliceerd op 05 december 2001 12:33

DEN HAAG (ANP)- Dubbelspion Chris Lindemans, alias King Kong, heeft vlak voor zijn dood in 1946 vanuit de gevangenis prins Berhard om vergiffenis gevraagd voor zijn verraad.

,,Dat was in een vlaag van verstandsverbijstering omdat ik op het punt stond om alles te verliezen wat ik op de wereld had en wat ik liefhad'', vergoelijkte Lindemans zijn daad in de brief.

De handgeschreven brief van Lindemans is een van de curieuze documenten in zijn persoonsdossier dat nu openbaar is geworden. Donderdag droeg minister De Vries van Binnenlandse Zaken het archief van het Bureau Nationale Veiligheid, een voorloper van de BVD, over aan het Algemeen Rijksarchief.

Verraad Lindemans

De affaire-Lindemans was een gevoelige kwestie voor met name prins Berhard. Na jaren in het verzet te hebben gezeten, bood Lindemans, die vanwege zijn lichaamsbouw ook wel King Kong werd genoemd, zijn diensten in april 1944 aan de Duitsers aan. Hij hoopte zo zijn broer en zijn grote liefde, die door de Duitsers gevangen waren genomen, te redden.

Na zijn overstap naar de Duitse Abwehr verraadde Lindemans tientallen Franse, Belgische en Nederlandse verzetsstrijders. Ook waarschuwde hij de Duitsers begin september 1944 dat de geallieerden een luchtlandingsaanval beraamden. Saillant detail is dat Lindemans in het najaar van 1944 aan de slag was gegaan bij het hoofdkwartier van prins Bernhard, die toen opperbevelhebber was van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hoewel Bernhard voor hem was gewaarschuwd, werd Lindemans ingezet als verbindingsofficier tussen het hoofdkwartier en de Canadese inlichtingendienst.

Prins Bernhard

De prins kwam in het nauw toen Britse kranten begin 1945 meldden dat Lindemans de luchtlandingen bij Arnhem had verraden. Volgens twee anonieme medewerkers van een inlichtingendienst zou King Kong de uiterst geheime informatie op het hoofdkwartier door loslippigheid van stafmedewerkers van Bernhard hebben gekregen.

De dubbelspion zou de Duitsers vlak voor de luchtlandingen van de plannen op de hoogte hebben gebracht, waardoor de operatie mislukte, schreven de kranten. Door de felle tegenstand van de Duitsers slaagden de geallieerde parachutisten er niet in de brug bij Arnhem in handen te krijgen. Van de tienduizend bij Arnhem gedropte Britten en Polen konden er slechts tweeduizend ontkomen.

Toch is nooit onomstotelijk komen vast te staan dat King Kong de plannen voor Arnhem heeft verraden. Volgens de Britse inlichtingendienst MI5, die Lindemans na zijn arrestatie in oktober 1944 uitgebreid verhoorde, waarschuwde hij de Duitsers wel voor een aanval van de geallieerden, maar noemde hij niet Arnhem als doel maar Eindhoven, 75 kilometer verder gelegen.

Ook het dossier-Lindemans dat de BVD nu aan het Rijksarchief heeft overgedragen, geeft geen uitsluitsel over de gevolgen van het verraad van King Kong. Zelf heeft hij verklaard dat hij begin september 1944 enkel informatie over Britse troepen en tanks die hij had gezien aan de Abwehr had doorgegeven, blijkt uit de stukken.

Overlijden

Opvallend is de handgeschreven brief die Lindemans in 1946 vanuit zijn cel in de Bredase gevangenis aan prins Bernhard schreef. ,,Ik smeek u erom moet ik sterven laat mij ombrengen maar laat mij niet zooals nu geheel alleen opgesloten wegkwijnen'', schrijft Lindemans.

Ook in deze brief ontkent Lindemans dat hij geheimen die hij op het hoofdkwartier van de prins had gehoord aan de Duitsers heeft verraden. Hij vroeg de prins medewerkers te sturen omdat hij meende dat hij nog ,,verschillende dingen kan vertellen die nog van belang zijn''.

Niet veel later overleed Lindemans echter in de gevangenis in Scheveningen. Volgens geruchten was King Kong vermoord, maar de officiële lezing is dat hij zelfmoord pleegde. De dubbelspion nam zijn geheimen in zijn graf mee.

Zie ook: Mussert sprak in '46 nog van ,,heldenstrijd'' NSB

Copyright © 2001 ANP