COMODO ontving in de mailbox het volgend gedicht, waarvoor dank.


gd01--03-23_oa.excentriek


De ongevierd acteur
had vaak
geen inspraak
wanneer bij de deur
keer na keer
bezoek kon arriveren om mee te discussiëren

Zo ook een keer
een wat excentrieke
niet zo chique
jongeheer
die kwam
uit de stad
Amsterdam
met niet weinig wat
gram
tegen feestelijke evenementen
vanwege verspillende centen
en schijnheilige streken
van autoriteiten
die konden spreken
met begoochelende feiten

_Het is toch wat
zo zei de excentrieke
niet zo chique
uit de stad
het wordt weer lente
en kou trekt weg
sommigen kunnen spelen
met rente
terwijl velen
leven met pech

De acteur ongevierd
dacht zich niet plezierd
om met pech en spelen
zogezegd tijd
te stelen
met een vlijt
om algemener verhelen
en beter verdelen
met bejag
voor beter gezag

_Zo is er weer
binnenkort
voor de zoveelste keer
terwijl er wordt gemord
dat koninginnedag
als niet-democratische uiting
van duur gezag
onder gefraudeerde vlag
en als ik zo zeggen mag
een historische aanfluiting
met ontkenning van feiten
door veel autoriteiten

_Wat wil je dan
zei de acteur
als beleefd man
met geopende deur

_Nou, om verder te gaan
zei de excentrieke jongeheer
kan opheffing van die baan
misschien leiden tot meer
inspraak van gewone mensen
die betere zeggenschap wensen
en zo denk ik aan de stap
het koningshuis te ontslaan

De ongevierd acteur
dacht ongewild
aan voorheen gespeur
om narigheid gestild
toch te vermelden
anders dan zelden
vertoond of gegolden
gekroond
terwijl koppen rolden

_Het koningshuis ontslaan
man, is dat geen
retorische waan
misschien te ver heen
wat wil je dan
misschien een president
met minder grenzen provinciaal
en ook niet nationaal
zoiets lijkt mij internationaal
gedacht in deze taal
te weinig vernomen
om goed te bekomen

_Het is toch allemaal
handjeklap van boven
waarbij geld als kwaal
en rijken die zich loven
weinig goeds beloven
het enige perspectief
tegen het volk beroven
is te ontslaan
elke staatsgefortuneerde dief
met of zonder baan

_Handjeklap van boven
door rijken die roven
van gewone mensen
die meer zeggenschap wensen
als je dat zo wil beweren
kan ik nog wat dames en heren
wel noemen bij naam
zoals die hoge geestelijke
die soms vanuit een raam
ter betoning van feestelijke
activiteiten voor publiek
dank zegt voor bloemen
namens een religieuze kliek
personen die suggereren
dat zonder die man
goed gezag
niet betijen kan