Binnenland, donderdag 18 oktober 2001.

Juliana liet de liefdesbrieven aan haar dochters analyseren

(Van een verslaggever)

GRONINGEN - Koningin Juliana zou in de jaren zestig liefdesbrieven van minnaars van haar dochters hebben laten analyseren door de destijds vermaarde grafoloog David van Lennep. Juliana, nu prinses, hoopte zo achter het karakter te komen van de toekomstige huwelijkskandidaten van haar dochters.

Dat zegt een vroegere secretaresse van de grafoloog in het onlangs verschenen boek Driekwart eeuw psychotechniek in Nederland: De magie van het testen. De secretaresse zou door het koninklijk huis zijn benaderd voor de opdracht.

In het boek wordt de ontwikkeling van de persoonlijkheidstest beschreven aan de hand van de lotgevallen van de in 1925 opgerichte Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). Het is onduidelijk om welke minnaars het gaat. In de archieven van de in Arnhem gevestigde stichting is niets terug te vinden.

Jonkheer David van Lennep was directeur van dit bureau en gold in zijn tijd als de beste grafoloog van Nederland. Volgens de auteurs, Jacques Dane en Pieter van Strien, was Van Lennep een fijnbesneden en aristocratische man, die zich liet voorstaan op zijn adellijke afkomst. ''Hij maakte er geen geheim van dat hij goede en nauwe banden onderhield met het koninklijk huis,'' aldus Dane.

De stichting testte sollicitanten voor grote bedrijven zoals KLM en Unilever, maar was in wetenschappelijke kring erg omstreden vanwege het gebruik van grafologie, astrologie en de analyse van gelaatsuitdrukking en lichaams bouw. De ingewikkelde testmethoden oefenden echter grote aantrekkingskracht uit op het publiek.

Toen Juliana het verzoek deed, had de psychologie al lang afgerekend met de grafologie, zegt Dane. ''Niet langer werd aangenomen dat je aan handschriften het karakter en de eigenschappen van een sollicitant kon aflezen. Al in de jaren vijftig was die methode wetenschappelijk van tafel geveegd.''

Waarom oprichter en directeur Van Lennep van het destijds gerenommeerde instituut de brieven dan toch zou hebben onderzocht, is ook voor Dane onduidelijk. De auteurs kregen de informatie van de secretaresse bij niemand bevestigd. De vrouw zelf is inmiddels overleden.

Copyright: Het Parool