COMODO NIEUWSBRIEF APRIL 2001

DERDE NIEUWSBRIEF VAN HET LANDELIJK COMITE MARS OP DE ORANJES


Inhoud:

1. Zorropipo of niet, Comodo blijft tegen
2. Colofon
3. Korte berichten:
* Comodo activist wint rechtzaak
* Comodo merchandise
* Vrije Zone over het Koningshuis
* Comodo CD met verzetsliederen tegen het Koningshuis
4. Koninginnedag 2001
* Taart Bea
* Mond en klauwzeer bedreigt Koningshuis
5. Het huwelijk: oproep om te komen
6. Lawaai tegen Beatrix en Sezer
7. Verzet tegen monarchieën in andere landen
* Movement against the Monarchy
* Bulgaarse toestanden
* Throne Out!
* Waar zijn zoal monarchieën?
8. Uit kranten en tijdschriften
* "Vergeet Zorropipo", Dusnieuws 27, maart 2001.
* "Activist denkt er nog wat over na", Parool, 30 maart 2001.
* "Beloning voor taarten lid Koninklijk Huis", BN/De Stem, 3 april 2001
9. Het Manifest van Comodo1. ZORROPIPO OF NIET - COMODO BLIJFT TEGEN

Nu na de explosie van oranjegekte het stof weer is gaan liggen, wordt het tijd om wat conclusies op een rij te zetten:

1. de Oranje's zijn weer immens populair geworden door het aangekondigde huwelijk tussen prins pils en máxima.

30 maart zal de geschiedenis ingaan als een zwarte dag voor anti-monarchisten in Nederland: het Koningshuis slaagde er samen met de sociaaldemocraten in middels een zorgvuldig geregisseerde mediashow de hysterische oranjegekte tot een nieuw hoogtepunt te brengen. Terwijl een toegestroomde meute op het Haagse Noordeinde in het stof kroop voor haar nieuwe leiders, sloeg het Oranjevirus ook over op (voormalig kritische) parlementariërs en de voltallige Nederlandse journalistiek. De nationale hersenverweking manifesteerde zich tevens in de landelijke dagbladen die een misselijkmakende aanbidding voor de Oranjes etaleerden en zonder uitzondering verklaarden dat alle problemen van het Koningshuis vanaf nu verleden tijd zijn. Het lijkt er dus op dat de Oranje's door de stunt met Maxima hun elitaire bestaan weer een tijdje hebben kunnen oprekken. Voor Comodo is dit echter geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. De populariteit van het Koningshuis mag dan op dit moment aan de griezelig hoge kant zijn; de historische praktijk wijst uit dat dit zeer snel weer kan veranderen. Eén slecht geplande skivakantie of nog een paar domme uitspraken van W. Alexander, en de populariteit van de Oranjes zakt weer in elkaar. Het is nog maar de vraag hoe lang het Koningshuis er in zal slagen de slaafse oranjegekte levend te houden. Tijdens het bezoek van Beatrix aan Leiden op 5 april, samen met de Turkse president Sezer, was er geen enkele oranjemalloot met vlaggetje te bespeuren. Terwijl dit bezoek toch ruim tevoren was aangekondigd. Dit geeft hoop voor de toekomst.

2. de Partij van de Arbeid heeft opnieuw de trieste rol van redder van de Nederlandse monarchie vervuld

Het was een sluwe meesterzet van Kok en Max van der Stoel om in het diepste geheim de oude Zorropipo net zo lang onder druk te zetten tot deze "aanbood" niet bij het huwelijk aanwezig te zijn. Kok verwijderde zo de angel uit een discussie die nooit echt op gang is gekomen. Die discussie moest volgens Kok namelijk pas beginnen na de aankondiging van de koninklijke verloving! De parlementariërs en ministers die zich aan deze eis van Kok gehouden hebben - bijna allemaal - stonden behoorlijk in hun hemd en konden weinig anders doen dan onderdanig hun bewondering uitspreken voor de manier waarop de MP dit zaakje had geregeld. Maar is alles nu geregeld? Pa Zorropipo zal dus niet naast Bea op het bordes staan als W.A. gaat trouwen. Maar blijft hij ook in Buenos Aires als Alexander uiteindelijk de kroon op zijn hoofd krijgt en Willem IV wordt? Mag Zorropopio naast het graf gaan staan als Bernhard sterft? Mag hij een keer langskomen op Prinsjesdag? Stukje meerijden in de koets? Mag hij langskomen als Maxima haar eerste kindje baart, of moet hij dan in een zak het land binnen worden gesmokkeld? Kortom, dat wordt dus elke keer weer een enorm vervelend gezeik en gezeur, waar niemand behoefte aan heeft. Bovendien blijven Nederlandse journalisten natuurlijk wroeten naar belastende feiten over de moeder van Maxima, de neven, nichtjes, buurvrouwen, tuinmannen, poetsvrouwen, golftasdragers etc. etc. De meesterzet zal in de toekomst waarschijnlijk aan glans verliezen. Uitvinder van deze slappe polderoplossing: Wim Kok. Nou bedankt!

3. de kritische stemming over het Koningshuis lijkt na de verlovingsdag als sneeuw voor zon verdwenen

Thans blijkt dat de mensen die zich vreselijk druk hebben gemaakt over Zorreguieta allemaal opportunistische huilebalken zijn: als we die enge man maar wegggestopt houden in Argentinië is er niks aan de hand. Wat is dit nou? De familie Zorreguieta, waarvan Jorge het trotse middelpunt is, raakt nu constitutioneel verbonden met het Nederlandse Koningshuis en in feite dus ook met de Nederlandse regering. Dus dat kan wel? De zogenaamde oranjecritici die zich maandenlang in kranten en op TV hebben opgewonden over het huwelijk (Melkert: wij staan achter de moeders op de Plaza del Mayo!!) laten zich wel heel snel tevreden stellen door het ENORME OFFER van Jorge Zorreguieta. Achteraf blijkt dat al die kritiek dus enkel een hoop poeha om niks is geweest. Comodo beschouwt het hele gedoe rond Zorropipo zowiso als een zijspoor. Wat maakt het uit of Alexander trouwt met Maxima, met de dochter van Nelson Mandela of wat ons betreft de zoon van Kim jong Il. Voor de legitimiteit van de monarchie maakt dit weinig uit, die is er volgens COMODO niet. Het is dan een dochter geworden van een 'foute' vader. So what. Laten we niet vergeten dat dubieuze tot erg foute politieke denkbeelden bij leden van het Koninklijk Huis niet ongewoon zijn, en het omgaan met dictatoriale regimes en buitenlandse staatshoofden of andere voorname types die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten, is dat al helemaal niet. Als we dit allemaal niet willen, is er maar één zinnige oplossing: de monarchie afschaffen en het Koninklijk Huis opdoeken. We zouden dan die hele vervelende discussie over Zorropipo niet hoeven te voeren, nooit meer gezeur over de geheime politieke invloed van de Koningin, nooit meer Thom de Graaf die iets progressiefs mompelt over de republiek, nooit meer dat suffe gedoe met die koets op Prinsjesdag. Maar ja, dat is voor die bezorgde types die zo moralistisch aan het babbelen zijn over mensenrechten in Argentinië natuurlijk weer een stap te ver.

4. eigenlijk is er niets veranderd.

Nu alle "critici" zich monddood hebben laten maken, iedereen weer over gaat tot de orde van de dag en de populariteit van het Koningshuis tijdelijk groter is dan ooit, gaat Comodo stug door op weg naar haar hoofddoel: afschaffen van de monarchie en het ontbinden van het Nederlandse Koningshuis. Dit vinden ze natuurlijk niet leuk daar in die paleizen, en ook door de Nederlandse staat wordt het niet gewaardeerd. De staat legitimeert immers het Koningshuis en het Koningshuis legitimeert de staat. De Oranje's kunnen in deze dagen genieten van een enorme populariteit. Dat is jammer maar nogmaals, het zegt heel weinig. Het verzamelen van sigarenbandjes was vroeger ook enorm populair, tegenwoordig doet bijna niemand dat meer. De tijden veranderen. De populariteit van het Koningshuis bij Comodo blijft altijd constant: 0,0000000. Hierin is Comodo consequent. Gegeven het feit dat bij de grote meerderheid van de bevolking het enthousiasme voor het Koningshuis een absurd hoog niveau heeft bereikt, zal de populariteit van de Oranjes vanaf nu dus per definitie een dalende lijn gaan vertonen. Wij zien de toekomst daarom vol vertrouwen tegemoet. Steeds meer mensen schrijven zich digitaal in voor onze anti-monarchistische berichten en geven aan in actie te willen komen. De algehele vervreemding die plaats vindt tussen de maatschappij en de oranje-elite is misschien tijdelijk onderbroken, maar kan niet gestuit worden. Het huwelijk tussen prins pils en Maxima zal achteraf te beschouwen zijn als de laatste doodsreutel van de Nederlandse monarchie. Meer en meer mensen beseffen dat we geen behoefte hebben aan een rechtse elitaire kliek aristocratische paleisfossielen. Patserige rijkaards die denken dat ze de hoeders van het vaderland zijn. In de lange lijst van overbodige instituten prijkt het Koningshuis eenzaam bovenaan. Comodo zal niet rusten voor het definitief in het rariteitenkabinet van de geschiedenis is bijgezet.

(met dank aan anarchistisch collectief Eurodusnie voor het mogen gebruiken van de term Zorropipo)2. Colofon

Dit is de derde nieuwsbrief van het landelijk Comite Mars op de Oranjes. U ontvangt deze (digitale) nieuwsbrief doordat u zich ooit heeft opgegeven. Wilt u geen berichten meer ontvangen, stuur dan een bericht naar comodo@squat.net. De vorige nieuwsbrieven zijn nog steeds digitaal te verkrijgen.
Er is ook een papieren versie van de nieuwsbrief, inclusief poster. Aan te vragen bij comodo@squat.net (zolang de voorraad strekt!).

De website van COMODO bevat tientallen (links naar) kritische artikelen over het Koningshuis, foto's van het Volkstribunaal van vorig jaar, persberichten, merchandise en zelfs een filmpje.
Te bekijken op http://squat.net/beakomt.

***STEUN Comodo***

Aangezien om duistere redenen onze subsidieaanvraag bij het Prins Bernhardfonds is afgewezen, zijn donaties welkom. Zo kunnen wij anti-monarchistsche producten, acties en bv. deze nieuwsbrief betalen. Kun je wat missen stort dan iets op giro 6017832 van Comodo, Leiden.3. Korte berichten

--- Comodo aktivist wint rechtzaak ---

Een COMODO-activist, die op 19 april vorig jaar werd aangehouden wegens het verspreiden van pamfletten voor de COMODO/Mayday aktie van 30 april en 1 mei 2000, is op 6 april jl. vrijgesproken. De pamfletten leken volgens de NS en het Openbaar Ministerie verdacht veel op treinkaartjes. De activist werd daarom het in bezit hebben en verspreiden van vervalste vervoersbewijzen ten laste gelegd. De Officier eiste een boete van 750 gulden, maar verdachte en advocaat bleven hardnekkig volhouden dat de kaartjes, afgezien van enkele oppervlakkige overeenkomsten met echte NS-vervoersbewijzen, toch werkelijk politieke pamfletten waren en werden rondgedeeld om mensen attent te maken op een tweetal politieke akties. Vandaar ook het woord AKTIE op de voorkant van het pamflet. De rechter had weinig in te brengen tegen deze waterdichte redenering en sprak de verdachte vrij. Deze krijgt bovendien de 963 pamfletten terug, die vorig jaar door de politie in beslag waren genomen en netjes geteld.

--- Comodo merchandise ---

Maak deze zomer helemaal de blits met een comodo tshirt!
Verkrijgbaar in oranje, rood en groen; diverse maten.
Op de voorkant het logo van Comodo, en op de achterkant de wetstekst met betrekking tot majesteitschennis.
Prijs incl. verzendkosten 17,50; stuur voor bestelinfo een mail naar comodo.

Buttons.

Mooie buttons, klein en rond. (1) "Mars op de Oranjes" (met mini-guillotine). (2) "Heb het lef, Bea weg" (met bea-hoofd). (3) "Rot op met je poldermodel" (met anarchistenteken). (4) "Geen koningshuis staat of kapitaal, maar een wereld van ons allemaal" (met anarchistenteken). (5) "Bernhard is geen nazi" (met Bernhard hoofd). (6) "Heb het lef, Bea weg" (met bea-hoofd, afwijkend van (2). 5 gulden voor 2 buttons incl. porto, voor bestel-info mail comodo.

Oranje bivaks: nog zeer weinig in voorraad! Sla nu je slag! Unisex, 10 gulden.

--- Vrije Zone over het Koningshuis: op zaterdag 26 mei organiseert de Vrije Zone in Amsterdam een "aktiefestatie" over het Koningshuis. Locatie: de oude Filmacademie, Overtoom 301, Amsterdam. Van 13:00 tot 17:30. Komt allen! Meer informatie verschijnt snel op de Comodo website en in het aktieblad "Ravage".

--- Comodo CD met verzetsliederen tegen het Koningshuis: Comodo wil een CD uitbrengen met verzetsliederen en teksten tegen de monarchie. Oude liederen, teksten uit het (strijdbare) verleden en nieuw gekomponeerden zijn allen welkom! Stuur het op naar comodo@squat.net. Deadline 1 juni 2001.4. Koninginnedag 2001.

--- Taart Bea Taart Bea ---

De maand april is tot Internationale Taartmaand uitgeroepen, beginnend bij 1 april en eindigend bij 1 mei (raadpleeg www.dessertstorm.org). Het Landelijk Comite Mars op de Oranjes looft hierbij een beloning uit voor het taarten van een willekeurig lid van het Koninklijk Huis in deze maand.

De bezwaren tegen de monarchie, het Koningshuis en haar diverse leden zijn inmiddels afdoende bekend en door onder meer COMODO verwoord rond de Koninginnedagviering van 2000. Sinds deze dag, waarop de inmiddels legendarische Mars op de Oranjes plaatsvond, stapelen de schandalen rond de leden van het Koninklijk Huis zich verder op. Het einde is nog lang niet in zicht. Tot groot genoegen van COMODO en vele anderen ontwikkelt zich een crisis zonder weerga rond het Huis van Oranje. Een taart lijkt hier op zijn plaats.

Mensen die anti-oranje inspiratie willen op doen kunnen kijken op de website van COMODO: squat.net/beakomt.

De beloning voor een geslaagde taarting bestaat uit een unieke houtgesneden oorkonde met bijgaand diverse anti-monarchistische parafernalia alsmede een fles oranjebitter. Wie er in slaagt een lid van het Koninklijk Huis (dit is dus niet de gehele familie!) te treffen op KONINGINNEDAG 2001 (Meppel/Hoogeveen), mag persoonlijk de oranje COMODO Guillotine op komen halen. Deze staat momenteel op een geheime locatie in Nederland.

Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse afdelingen van COMODO zal elke koninklijke taarting beoordelen op stijl, dekkingsgraad, precisie, politieke verantwoording en omstandigheden. Bij meerdere taartings worden passende prijzen uitgereikt. Persverklaringen graag opsturen naar comodo@squat.net

--- Mond en klauwzeer bedreigt Koningshuis ---

Net nu het Koningshuis groots wil uitpakken op Koninginnedag in Meppel en Hoogeveen, met een spetterend optreden van Prins Pils en zijn verloofde, dreigt het hele feest in het water te vallen. Het vreselijke mond- en klauwzeervirus heeft het te bezoeken gebied namelijk griezelig dicht genaderd. Onlangs ontstond al lichte paniek door een verdacht bedrijf in Tiendeveen. Het risico bestaat dat de leden van het Koninklijk Huis het virus overbrengen op de gelijkhoevige dieren die vertoeven op de Koninklijke jachtgronden, die dan geheel geruimd zullen moeten worden. Ook kan het virus overslaan op de met zorg gefokte paarden in de Koninklijke Stallen, zodat de Gouden Koets op Prinsjesdag niet kan rijden. Bij het drukken van deze nieuwsbrief was nog onbekend of het Koninginnedag-feest in bovengenoemde plaatsen wegens MKZ moet worden afgelast. Als dit onverhoopt wel gebeurt wordt waarschijnlijk Den Haag gekozen als de stad die door het Koninklijk Huis bezocht wordt.
Intussen neemt de oranje verering rond Drenthe reeds groteske vormen aan. De burgemeester van Hoogeveen: "Wij hebben haar (Máxima, red.) al in ons hart gesloten, we hopen dat zij dit nu ook met de Nederlandse samenleving doet". Het Nieuwsblad van het Noorden: "Wij leggen alvast de rode loper uit voor de Majesteit en haar gevolg". Een Groningse vlaggenfabrikant: "De vlag geeft een gevoel van saamhorigheid van de natie. Men wil erbij horen. (...) Ieder jaar wordt de populariteit van de Nederlandse vlag groter, maar dit jaar verwachten we een voorlopig hoogtepunt nu Máxima meekomt. Want vlaggen mag weer." Bah. Laten we allemaal bidden voor een mkz uitbraak in Meppel en Hoogeveen.5. Het huwelijk: oproep om te komen

Koninklijk huwelijk = verzet!

Verspreid graag breed!!

Comité Mars Op De Oranjes (COMODO) is een groot feest van verzet en anarchie aan het plannen op de huwelijksdag van Willem Alexander met Máxima.
Als het Nederlandse koningshuis, het parlement, de politie en inlichtingendiensten zich voorbereiden op het huwelijk moeten wij dat ook doen. Het zal een dag worden vol acties en mogelijkheden: dus sluit je aan en kom op de huwelijksdag naar de stad waar het huwelijk gesloten zal worden.
Ben je geïnteresseerd om te helpen voorbereiden: stuur dan een email naar: comodo@squat.net. De exacte datum en plaats zullen waarschijnlijk snel aangekondigd worden. Wij houden de situatie goed in de gaten, dus zorg dat je in contact met onze website blijft : http://squat.net/beakomt.

-Wat achtergrond bij het huwelijk-

In de Nederlandse kranten en tijdschriften gaat de al maanden lopende discussie vooral over de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, die minister van landbouw geweest is in de Videla-junta in Argentinië en woordvoerder voor de grote boeren en landbezittersorganisatie aldaar. Vragen als "Zou het wel goed zijn als een dergelijk persoon het huwelijk van zijn dochter met ‘onze’ prins bij zou wonen?" Of: "Zou hij niet een griepje moeten hebben op die dag?". En het meest progressieve: "Zou zij niet openlijk afstand moeten nemen van de junta voordat zij prinses der Nederlanden zou kunnen worden?"
Voor ons, als anarchistes/n, zijn de vragen natuurlijk anders: "Moet er wel een koninklijke familie zijn?" en "Toont de beroering rond dit huwelijk niet precies aan wat er mis is met een instituut als de monarchie?" Het Nederlandse koningshuis is berucht om de contacten met "foute" regimes en dictators door de geschiedenis heen. Dit contact met een voormalige juntaleider is dus niets nieuws voor ons. Een instituut als de monarchie is een uiting hoe de kapitalistische wereld werkt, niets is democratisch, alleen ‘brood en spelen’ voor ‘normale mensen’. Geef ons elk jaar koninginnedag, een wuivende koningin en mensen zullen gelukkig zijn?
We kunnen achterhaalde instituten zoals de monarchie niet accepteren. Dat is de reden waarom wij ook dit koninklijke huwelijk niet accepteren. Er is geen rechtvaardiging van het bestaan van een rijke elite die boven de wet staat, die hiërarchische structuren consolideert, nationalisme stimuleert en dieren martelt.
We willen de monarchie radicaal afschaffen. De tijd lijkt er nu rijp voor.

-Het Nederlandse koningshuis: wat achtergrondinformatie-

Laten we weer eens beginnen met Bernhard, de grootvader van Willem Alexander. Hij was lid van de Duitse nazipartij voor en gedurende de Tweede Wereldoorlog, nam steekpenningen aan van vliegtuigbouwer Lockheed, is bekend als jager op welhaast elk levend dier en nog veel meer. Andere leden van het koningshuis hebben dezelfde ‘slechte’ smaak wat betreft vrienden en contacten. Zo ging bijvoorbeeld koningin Beatrix vorig jaar winter toch met wintersport naar Oostenrijk, ondanks de boycot van Oostenrijk op dat moment door de Europese Gemeenschap vanwege de deelname aan de partij van fascist Jorg Haider in de regering.
Er is natuurlijk een heleboel meer te vertellen over het koningshuis. Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis ervan? Stuur ons een e-mail : comodo@squat.net of kijk op de website http://squat.net/beakomt.6. Lawaai tegen Beatrix en Sezer

Ook enkele aanhangers van COMODO trokken op 5 april jl. richting Leiden, waar Beatrix president Sezer van Turkije ontving in het Oude Academiegebouw aan het Rapenburg. Hoewel het voor doorgewinterde anti-monarchisten al lang geen verrassing meer is het Koningshuis te zien aanpappen met vertegenwoordigers van foute regimes, blijft het toch belangrijk deze bezoeken niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Sezer mag dan een progressief imago hebben, hij staat symbool voor een regime dat verantwoordelijk is voor martelingen, verdwijningen, schending van mensenrechten in het algemeen en een smerige oorlog tegen Koerden in Oost-Turkije en Noord-Irak.
Het voorname bezoek in Leiden verliep gelukkig alles behalve rimpelloos. De lokale pers meldde dat het evenement volledig werd overstemd door het vocale protest van de demonstranten. Zelfs het op bevel van de Leidse burgemeester inbeslagnemen van trommels, megafoon, ratels en toeters kon hier niets aan verhelpen. De inzet van tientallen agenten en stillen haalde ook weinig uit. De politie hield nochthans peperspray achter de hand, aldus een lokale krant, maar dat zal wel een indianenverhaal zijn. Hoewel het bekend is dat Beatrix een groot voorstander is van het gebruik van dit type gifgas. Misschien heeft ze vooraf enkele busjes uitgedeeld aan aanwezige smerissen.
Opvallend was de extreem patserige poppenkast die kennelijk met zo'n bezoek gepaard moet gaan. Het halve Rapenburg stond vol met de lange Mercedessen van de RVD, glimmende limousines met chauffeur voor Sezer en zijn gevolg en saluerende marechaussees die op hun motoren Beatrix moesten begeleiden. Aan de overkant van de gracht lieten de "extreem linkse raddraaiers" (omschrijving van een aanwezige Turkse journalist) duidelijk merken niets te moeten hebben van deze elitaire invasie.
Aan het einde van haar bezoek aan Leiden was het nog even schrikken voor Beatrix: onder luid boe-geroep sprong een Koerdische demonstrant ineens voor haar wagen, en de chauffeur kon nog maar net op tijd remmen. De demonstrant werd de enige arrestant van de dag en Bea's auto had gelukkig geen krasje. Het was weer een gezellig dagje Leiden voor onze vorstin.

Meer informatie over deze aktie op de website van "De Fabel van de Illegaal": http://www.defabel.nl.7. Verzet tegen monarchieën in andere landen

--- Movement against the Monarchy ---

Het Britse "Movement against the Monarchy" (afgekort MA'M) keert zich radicaal tegen het Engelse Koningshuis en presenteert zich regelmatig met opvallende acties, zoals een optocht met guillotine en "mooning at the monarchy". MA'M is een los netwerk van individuen; er zitten republikeinse sociaal-democraten bij, anarchisten, trotskisten, anti-autoritaire marxisten, leninisten en mensen die gewoon een enorme afkeer van het Koningshuis hebben. Overeenkomst tussen deze mensen: ze zijn anti-monarchistisch en streven naar een maatschappij met gelijke kansen en uitgangspunten voor iedereen. Comodo stelde Colin van MA'M enkele vragen; hij benadrukt dat zijn antwoorden voor z'n eigen rekening zijn. MA'M kent namelijk geen officiële vertegenwoordigers.

Comodo: Wat is in het kort de achtergrond van de Movement against the Monarchy?
Colin: Movement against the Monarchy is opgericht door ongeveer zeven mensen die in april 1997 zaten te babbelen in een sociaal centrum, en later op de dag in een pub in Hackney (East End, Londen). Een paar van deze mensen hadden banden met anarchistische clubs, onder andere het vroeger actieve "Class War". Sindsdien is MA'M gegroeid. De club heeft tot doel anti-monarchistische aktiviteiten te ontplooien, en in de loop van de tijd zijn er honderden mensen bij betrokken geweest, met uiteenlopende politieke achtergronden. Racisten, sexisten en andere idioten mogen er niet bij.

Comodo: wat vind je van mensen die zeggen: maak je niet zo druk om het Koningshuis, er zijn wel belangrijkere dingen in de wereld?
Colin: Ze hebben gelijk! Enkel strijden tegen het Koningshuis zou tijdverspilling zijn. Niemand in MA'M is van mening dat alleen verzet tegen de monarchie al onze problemen kan oplossen. Maar als je naar een eerlijke maatschappij streeft, met gelijke kansen voor iedereen, dan hoort een Koningshuis daar gewoon niet bij. Het Koninklijk Huis is geen onschuldig instituut zonder politieke invloed. Mensen die dat beweren zien enkele zaken over het hoofd. Ze zijn de vertegenwoordigers van de Britse staat en vormen de top van de klassenmaatschappij. Ze hebben concrete sociale, economische en politieke macht en staan aan het hoofd van de strijdkrachten; Prins Charles bijvoorbeeld is bevelhebber van de eerste divisie paratroepen, de moordenaars van Bloody Sunday. Daarnaast zijn het rijke klootzakken. Zo vangt Prins Charles gedurende zijn carrière enkel voor zijn hertogdom Cornwall 100 miljoen pond.

Comodo: hoe lang denk je dat het Engelse Koningshuis nog kan overleven?
Colin: Dat ligt eraan hoe lang wij hen nog tolereren. De meerderheid van de bevolking hier heeft een hekel aan het Koningshuis, maar als die afkeer niet in actie wordt omgezet blijft het Koninklijk Huis gewoon zitten.

Comodo: Wat denk je van een gemoderniseerd, meer acceptabel Koningshuis?
Colin: Ik ben niet geïnteresseerd in een reddingspoging voor de monarchie, of in het moderniseren van hiërarchische verhoudingen, zodat het Koningshuis langer kan blijven bestaan. Toegegeven, ik ben niet zo bloeddorstig als andere MA'M leden die de onmiddellijke terechtstelling van alle leden van het Huis van Windsor eisen. Als ze hun macht en rijkdom inleveren, en net zo als ons gaan leven, dan wens ik ze voor de rest niets ergs toe.

Comodo: Movement against the Monarchy heeft al een paar leuke acties achter de rug. Kun je wat zeggen over de toekomst?
Colin: Helaas hebben we onze aktie tegen de "countryside alliance march" (een jagers-manifestatie, red.), die gesteund wordt door het Koningshuis, moeten afgelasten. De plattelands-alliantie die gevormd was is eruit gestapt. Afgezien daarvan steunen we alle autonome, anti-hiërarchische/anti-monarchistische acties van harte. In de komende tijd zullen er nog dingen gebeuren, hou onze website dus in de gaten....

Movement Against the Monarchy: http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/1793/Index.html

--- Bulgaarse toestanden ---

De Bulgaarse koning in ballingschap, Simon II, zal op 17 juni a.s. een eigen partij oprichten, genaamd "De Nationale Beweging voor Simon II". De monarch is van plan zich persoonlijk met de politiek in Bulgarije te gaan bemoeien. Simon (63) woont thans in Madrid. Zijn familie werd uit Bulgarije verbannen toen hij negen was. (bron: Volkskrant)

--- Throne Out! ---

In haar speurtocht naar anti-monarchistische clubs in het buitenland kwam Comodo de organisatie Throne Out! tegen. Op het eerste gezicht nogal een diffuse organisatie die vooral tot doel lijkt te hebben weinig subtiel tegen de monarchie aan te schoppen. Hun website opent met de vaststelling "de 'royals' zijn overbetaalde, uit inteelt voortgekomen klaplopers" en bevat een schat aan informatie over schandalen rond het Engelse Koningshuis. Een kort interview met Martyn van Throne Out!

Comodo: Noem eens wat argumenten waarom de monarchie in Engeland, en natuurlijk overal, afgeschaft moet worden?
Martyn: De monarchie oefent nog steeds een grote politieke invloed uit. Als ik dit schrijf is er een enorme MKZ epidemie in Engeland aan de gang. Volgens de berichtgeving in de media zet de Koningin hier Tony Blair onder druk om de verkiezingen uit te stellen (is inmiddels gebeurd, red.). Dergelijke bemoeizucht met de politiek van iemand die niet gekozen is en alleen zoveel macht heeft door haar geboortrecht, is ondemocratisch en onacceptabel. De monarchie, net als het systeem van particuliere scholen, ondersteunt de klassenmaatschappij, die in Engeland nog steeds sterk is. Je krijgt gemakkelijk een baan als je op een particuliere school hebt gezeten. De (ex)leerlingen van deze scholen geven de leuke baantjes aan elkaar door. Deze praktijk heeft geleid tot veel problemen in de Britse economie, bijvoorbeeld de recente 'dotcom' mislukkingen waarbij incompetente 'upper class' individuen miljoenen ponden doorsluisden naar hun vriendjes in de city, die het vervolgens allemaal verloren. De klasse waartoe je behoort is doorslaggevend, niet competentie. Klasse-bevoordeling leidt tot corruptie, inefficiëntie en mislukkingen.

De monarchie geeft ongewettigde macht aan rijke mensen en aristocratische grondbezitters. Deze mensen hebben al meer dan genoeg macht. Een echte democratie geeft macht aan de bevolking, zonder dat de sociale of financiële positie van mensen een rol speelt.

Comodo: Zijn er geen belangrijkere dingen om je druk over te maken dan het Koningshuis?
Martyn: Tsja, je kunt ook zeggen dat enkel het voorkomen van honger en oorlog van belang is....al het andere is triviaal. Maar dit is een excuus om helemaal niets te doen. Waarom zou je een stervende man op straat helpen als miljoenen mensen sterven door oorlogen en honger? Het afschaffen van de monarchie zal het leven van miljoenen Britten verbeteren.

Comodo: Hoe lang kan het Huis van Windsor nog blijven voortbestaan, denk je?
Martyn: Het Huis van Windsor zal ten ondergaan aan demografische veranderingen en toenemende negatieve berichtgeving over het Koningshuis. Jonge mensen zijn veel sterker anti-monarchistisch....deze mensen worden ouder, en de harde kern van Koningshuis-aanbidders (ouder dan 45) sterft langzaam maar zeker uit. Uiteindelijk zullen de anti-monarchisten in de meerderheid zijn. Veel mensen weten weinig af van de schandalen rond het Koningshuis, zoals wij die documenteren op onze website. Hoe sneller deze schandalen bekend worden, hoe sneller de steun voor het Koningshuis zal afbrokkelen. Ik geef ze nog hooguit 25 jaar om hun gejatte rijkdommen op Zwitserse bankrekeningen onder te brengen.

Comodo: Onze kroonprins zegt: de monarchie moet zich omvormen tot een modern, 21e eeuws bedrijf. Gaat zo'n hervorming van de monarchie lukken?
Martyn: Of je hebt democratie, of er is geen democratie. Ons probleem met de monarchie is dat het niets met democratie te maken heeft. Als je het Koningshuis democratiseert, hebben we geen monarchie meer. Nee, het Koningshuis kan niet hervormd worden.

Comodo: Wat kunnen we in de toekomst nog van Throne Out! verwachten?
Martyn: Throne Out! organiseert zelf geen akties. We steunen wel organisaties die akties ondernemen, zoals Movement against the Monarchy. Throne Out! stelt zich tot doel de waarheid over het Huis van Windsor beschikbaar te stellen aan het Britse publiek. Als de bevolking besluit Buckingham Palace te bestormen, dan zullen wij ze zeker niet tegenhouden. Wij beschikken over veel interessante informatie over het Koningshuis, binnenkort gaan we er meer van publiceren.

Throne Out! is te bereiken via email: throneout@hotmail.com
Het adres van hun opruiende website is http://www.throneout.freeserve.co.uk

--- Waar zijn zoal monarchieën? ---

Iedereen denkt natuurlijk gelijk aan buurlanden zoals UK en België en wat verder in Scandinavië en Spanje, maar monarchieën in Azië zoals Nepal of Bhutan, beide in de Himalaya, vallen toch wel buiten het blikveld van menigeen. In Nepal, ver weg in de Himalaya, heeft de koning, Birenda, nogal wat macht. Begin jaren negentig werd de absolute macht van de koning aan banden gelegd, daarna zijn nogal wat regeringen gekomen en gegaan, deels uit communistiese hoek. Het maoïstische verzet is op het moment vooral gericht 'tegen het koningshuis'. Bhutan heeft een koning, Jigme Singye Wangchuk, een 'conservatief symbool van eeuwenoude traditie' volgens een artikel in Far Eastern Economic Relief, die graag de grenzen voor Nepalese vluchtelingen dichthoudt en wil dat ieder die in het land woont dezelfde traditionele kleding draagt. En Thailand met koning Bhumibol? Of de Arabische staten met hun vorstelijke sheiks? Ach, de ene koning/in of de andere, ver in Azië of dichtbij in Den Haag, allen zijn ze oerconservatief en dienen slechts de belangen van de elite in het betreffende land. De strijd in Nederland tegen de monarchie en het daarmee gepaard gaande nationalisme is echter veel makkelijker dan daar. Misschien dat het verwijderen van Beatrix een impuls kan geven aan de strijd tegen onderdrukking daar?8. Uit kranten en tijdschriften

--- "Vergeet Zorropipo", Dusnieuws 27, maart 2001.

Stuur de hele Oranjekliek met pensioen!

Door de hele zaak met Zorropipo lijkt de complete Nederlandse monarchie op haar grondvesten te schudden, maar helaas, schijn bedriegt. Er wordt alleen moralistisch gebabbeld over de relatief onbelangrijke korte termijn kwestie: mag Zorropipo komen zwaaien op het bordes naast Bea als W.A. gaat trouwen, of niet? Bijna niemand gaat in op het krankzinnige gegeven dat we in de 21e eeuw nog steeds zitten opgescheept met een arrogante, stinkend rijke, elitaire groep everzwijnjagende patsers, die ijverig hun best blijven doen erg belangrijk en voornaam over te komen vanuit hun paleizen. En denk maar niet dat ze zich een beetje stilhouden. Het ene schandaaltje na de andere ergernis. W.A. opent de Beurs op Wall Street. Het hele land moet meegenieten van het huwelijk van Bernhard jr. Zorropipo gaat op de koffie bij Bea. M. en W.A. scheuren er samen met 160 per uur vanuit Brussel naartoe. Bea gaat weer lekker skieën in Lech. Friso is geen homo, moet het hele land weten. Bernhard kocht in de jaren vijftig wapens voor de Argentijnse Perons met geld dat door nazis geroofd was van Europese joden (VN 10/02/2001: "Peron zag zakenvriend Bernhard als stuk stront"). Bea is de rijkste vorstin ter wereld met 7,6 miljard, het familievermogen is nu 11 miljard. Door het nieuwe belastingstelsel stijgt haar inkomen met 90.000 piek. Een 17 jarige jongen uit Maastricht wordt van zijn bed gelicht en krijgt een boete van duizend gulden wegens kritiek op het Koningshuis. Zweverige kersttoespraak van Bea integraal op radio en TV. Bernhard gaat weer eens lekker op safari in Swaziland en overleeft zijn 23e operatie. Beatrix verbiedt demonstraties tijdens bezoek Akahito. Voor haar verjaardag wordt het Stedelijk Museum in Amsterdam gesloten voor publiek en mag ze er haar favoriete kunstwerken hangen. Aiai, kortsluiting veroorzaakt brandje op luxejacht vam Bernhard. Het hele land in rep en roer want Constantijn gaat trouwen met een ministersdochter. De Zorropipos: toen fout, nu fout: grootgrondbezitters, industriële elite, grote landhuizen, lekker polo spelen. Onder het regime van de vriendjes van Zorropipo zouden veel lezers van dit blad al lang met een blok beton aan hun been op de oceaanbodem liggen. Uitgeworpen door onze eigen Fokker vrachtvliegtuigen. De jaarlijkse koninklijke drijfjacht op wilde zwijnen schijnt nu verboden te zijn. Christina brengt een kerstplaat uit. W.A. prijst een ingezonden brief van Videla aan als "open bron". "Kroonprins laakt onzorgvuldigheid Nederlandse pers". Heeft ie van zijn moeder afgekeken: "de leugen regeert in de Nederlandse media". W.A. laat zich voorlichten over het ‘zero-tolerance’ beleid in New York: dat zal ie nog nodig hebben in Amsterdam, bij zijn huwelijk. Is de Amsterdamse politie al nieuwe gevangenisloodsen aan het bouwen? Er is een vrij simpele manier om aan al deze ellende een einde te maken:
AFSCHAFFING VAN DE MONARCHIE, COLLECTIEF PENSIOEN VOOR DE HELE ORANJECLUB.
We hebben altijd nog het Nederlands elftal..

--- "Activist denkt er nog wat over na", Parool, 30 maart 2001.

Amsterdam - Het actiefront is nog rustig. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd, zeggen ze er meteen bij in de actiecentra die dat als eerste zouden moeten weten. Maar ze zijn er nog niet zo mee bezig. Toch heeft de eerste actiegroep, AKA, al in een persbericht aangekondigd 'het hele koningshuis aan te vallen'. Het actieblad Ravage had al een 'actiefestatie' tegen het koninklijk huis op het programma staan voordat gisteren bekend werd dat Willem-Alexander en Máxima nu werkelijk van plan zijn te trouwen. Het 'krachtige protest' wordt georganiseerd op 26 mei in de oude Filmacademie aan de Overtoom. "Het koningshuis is sowieso een achterhaald begrip voor activisten," legt Alex van Veen uit. "En het is ook erg omstreden." Volgende week komt de Turkse president op staatsbezoek bij koningin Beatrix en dat valt vanwege de Turkse reputatie rond mensenrechten zeker zo slecht bij Ravage als het voorgenomen huwelijk van de kroonprins. "En hoe ze dat nu geregeld hebben met Zorreguieta, dat is natuurlijk een lachwekkend compromis," vindt Van Veen. "Die Zorreguieta heeft geen afstand genomen van zijn verleden en Máxima heeft dat ook niet gedaan. Straks krijgen die twee families toch een vriendschappelijke band en dat zegt veel over de Oranjes." De manifestatie wordt georganiseerd in samenwerking met Commodo - Comité Mars op de Oranjes - dat vorig jaar met Koninginnedag actie voerde in Leiden. Commodo wordt in actiekringen ook nu getipt als toonaangevend bij mogelijke acties, maar is niet bereikbaar. Bij Ravage vragen ze zich af, hoe eventuele protestacties er uit moeten zien als Het Huwelijk in Amsterdam zou worden gesloten. Van Veen: "Hoeveel ruimte heb je voor acties? Bij de viering van de zestigste verjaardag van Beatrix in Amsterdam zag je dat de halve binnenstad was afgezet." Bij onder andere het info-actiecentrum Assata in Nijmegen en het Autonoom Centrum in Amsterdam 'leeft het wel', maar over acties wordt nog niet gesproken, is de reactie. Toch komt even later via de fax een persbericht binnen van 'de actiegroep Anti Koninklijke Autonomen (AKA)', die aankondigt zich niet te laten 'ringeloren', ook niet op Koninginnedag.
Wat dat betekent, laat ze nog in het midden.

--- "Beloning voor taarten lid Koninklijk Huis", BN/De Stem, 3 april 2001

Den Haag - Niet iedereen is de afgelopen week gevallen voor Máxima; de eerste voorbereidingen voor anti-monarchistische acties op haar huwelijksdag (begin 2002) zijn in gang gezet. Comodo, het landelijk Comité Mars op de Oranjes, heeft via een e-mail haar sympathisanten opgeroepen deze dag 'vol mogelijkheden en acties' te benutten om een krachtig geluid te laten horen. Tegenstanders van het Koninklijk Huis worden opgeroepen naar de stad te komen waar de huwelijksplechtigheid wordt gehouden. Geïnteresseerden die willen helpen met de voorbereidingen van acties, kunnen zich alvast bij het comité melden. Comodo noemt de aankondiging van het huwelijk afgelopen vrijdag 'een perfect geregistreerde show' en rept van 'misselijkmakende Oranjegekte, idioten met vlaggetjes en oranje hoeden, journalisten die kwijlend aan de voeten van het paar liggen en politici die met tranen in de ogen het Koninklijk Huis bejubelen'. Het comité is in principe voor het afschaffen van de monarchie, en maakt zich verder niet zo druk over het belaste verleden van de vader van Máxima Zorreguieta. 'Het Koninklijk Huis gaat al zo lang om met dictators, fascisten en 'bevriende' staatshoofden die de mensenrechten met de voeten treden', aldus de e-mail. Verschillende groeperingen hebben april tot Internationale Taartmaand uitgeroepen. Comodo heeft daarom een beloning uitgeropen voor het 'taarten' van een willekeurig lid van het Koniklijk Huis deze maand. Wie het lukt om op Koninginnedag zelf een van de Oranjes met een taart te raken, wordt extra beloond.9. Het Manifest van COMODO

"Geen Koningshuis, staat of kapitaal, maar een wereld van ons allemaal"

Het Comite Mars op de Oranjes, oftewel COMODO, bestaat uit linkse en anarchistische organisaties en individuen en stelt zich tot doelop zeer korte termijn te komen tot een volledige ontbinding van de Nederlandse monarchie.
Het Nederlandse Koningshuis heeft tot teleurstelling van velen niet de tegenwoordigheid van geest om in te zien dat in deze nieuwe eeuw het voortbestaan van de monarchie onwenselijk is.
Hiervan getuigt het feit dat het Huis van Oranje het trieste besluit genomen heeft, opnieuw een zgn. "Koninginnedag" te organiseren. De Koningin verwacht op die dag juichende oranjemeutes op haar pad te vinden.

Het Comite Mars op de Oranjes zal deze dag op gepaste manier protesteren tegen de monarchie. Tevens zal het Comite in de loop naar de Koninginnedag verschillende initiatieven ontplooien waarin onze onvrede met het Koninklijk Huis zal worden verwoord. Het Comite zal pas opgeheven worden na de ontbinding van de Nederlandse monarchie en volledige implementatie van het COMODO eisenpakket (zie http://squat.net/beakomt).

Het Comite heeft er geen behoefte aan "de discussie rond het Koninklijk Huis nieuw leven in te blazen". Deze discussie is namelijk al zo oud als het Koningshuis zelf en de argumenten ook. Het is nu tijd over te gaan tot daadwerkelijke afschaffing.

De argumenten van COMODO tegen de Nederlandse monarchie verwoorden wij in het kort als volgt.

1. Het Nederlandse Koningshuis is in wezen een volledig zinloos instituut; een profiterend fossiel zonder enig maatschappelijk nut of functie. Nu de natiestaat (gelukkig) steeds meer aan betekenis inboet, is ook de symbolische functie van het Koningshuis, als "hoeder van het vaderland", niet meer serieus te nemen.

2. Het Koningshuis helpt mee aan het instandhouden van het reactionaire idee dat mensen ontzag dienen te hebben voor een natuurlijke macht met alle elitaire voorrechten die hier bijhoren. Het ontzag dat je dient te hebben voor het Koningshuis loopt vloeiend over in het ontzag dat je hoort te hebben voor de staat. Het bestaan van een koningshuis houdt het denken in termen van machtshiërarchieën in stand. Het ontzag dat Nederlandse burgers zouden moeten hebben voor het Koningshuis is echter alleen op historische pretenties en familiebanden - en dus nergens op gebaseerd.

3. Het Koningshuis heeft een conserverende werking op stompzinnige, en in het verleden vaak gevaarlijk gebleken zaken als vaderlandsliefde,trouw aan de vlag en nationalistische borstklopperij. Per saldo zijn dit verschijnselen die in de geschiedenis meer ellende dan goeds hebben opgeleverd. Alles wat mee helpt aan het instandhouden van deze zaken dient dus bestreden of afgeschaft te worden.

4. In tegenstelling tot wat algemeen beweerd wordt, oefenen leden van het Koninklijk Huis wel degelijk invloed uit op politiek beleid. Leden van het Koninklijk Huis proberen regelmatig de politieke besluitvorming in rechtse of reactionaire zin te beïnvloeden. Dit gebeurt tijdens formele en informele ontmoetingen met vooraanstaande politici, buitenlandse elites, academici, mensen uit de media en personen uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze politieke bemoeienis is volstrekt onacceptabel en in strijd met elk idee van openheid en democratie.

Hier wordt buiten beschouwing gelaten het door het Koningshuis veroorzaakte dierenleed alsmede vele andere elitaire wanpraktijken, de schaamteloze verrijking door leden van het Koninklijk Huis, dubieus gedrag voor, tijdens en na de oorlog, corruptie en contacten met dictators.

COMODO houdt er overigens niet de illusie op na dat de samenleving ineens democratisch zal worden als het Koningshuis wordt afgeschaft. Werkelijke democratie komt pas binnen bereik als de samenleving radicaal wordt hervormd en behalve het Koningshuis ook de staat, het eigendomsrecht en het internationale kapitalisme worden vervangen door basisdemocratische mechanismes gebaseerd op directe inspraak en solidariteit.

COMODO zet zich dan ook scherp af tegen de door enkelen voorgestane omvorming van de monarchie in een republiek. Met een president als staatshoofd geraken wij enkel van de regen in de drup. Wij roepen iedereen op zich bij COMODO aan te sluiten. Dit echter met uitzondering van rijke patsers en rechtse of nationalistische types,die wij verwijzen naar het Nieuw Republikeins Genootschap. COMODO voelt zich verwant met anti-monarchistische socialisten en anarchisten, het Engelse Movement Against the Monarchy alsmede de internationale 1 mei beweging.

Comite Mars op de Oranjes
's-Gravenhage
Maart 2000
April 2001