- Persbericht -


's-Gravenhage, 24 april 2001.

Comite Mars op de Oranjes tevreden over annuleren Koninginnedag

Onder sterke druk van het landelijk Comite Mars op de Oranjes (COMODO) heeft het Koninklijk Huis gisteren in overleg met de regering besloten de jaarlijkse zgn. "Koninginnedag" te annuleren. COMODO heeft als reactie op deze concessie van het Koninklijk Huis besloten de geplande acties in Meppel en Hoogeveen op te schorten.

Slechts één keer in de geschiedenis is "Koninginnedag" eerder afgezegd, toen de moeder van Bernhard overleed. Wij hebben er begrip voor dat de Rijksvoorlichtingsdienst, het Koninklijk Huis en de Minister-President om gezichtsverlies te voorkomen het gevreesde mond- en klauwzeervirus heeft aangevoerd om het afzeggen van het bezoek aan Drenthe te motiveren. COMODO heeft echter uit betrouwbare bron vernomen dat de "taartingsdreiging" de ware reden is geweest het Koninklijk bezoek af te zeggen.

COMODO beschouwt het afzeggen van het bezoek van het Koninklijk Huis aan Drenthe als een groot succes voor de strijd tegen de monarchie in Nederland. Ook vorig jaar heeft COMODO al haar stempel weten te drukken op Koninginnedag door het organiseren van een Volkstribunaal in Leiden. Bovendien zorgde toen het slechte weer ervoor dat de verplichte jubeldag voor het Oranjehuis een zielige vertoning werd.

Geen Koninginnedag is een feest voor het Comite Mars op de Oranjes. Aangemoedigd door deze overwinning zet COMODO haar strijd voor volledige afschaffing van de monarchie en ontbinding van het Koninklijk Huis met volle kracht voort.

ZONDER ORANJE MEER FEEST.


Einde Persbericht