Hoera, vrijspraak!

Het was bepaald niet de rechtzaak van de eeuw die op vrijdag 6 april 2001 in het Haagse Paleis van Justitie plaatsvond: een activist van COMODO moest voorkomen vanwege het verspreiden van COMODO-flyers, die volgens het Openbaar Ministerie verdacht veel leken op vervoersbewijzen van de Nederlandse Spoorwegen.

De Officier van Justitie beweerde dat de activist had moeten vermoeden dat de flyers wellicht door onnozele types zouden kunnen worden aangezien voor echte vervoersbewijzen, en dat er dus in feite sprake was van vervalsing... de beschuldigde activist gaf toe dat de flyers enige gelijkenis vertoonden met vervoersbewijzen van de NS, maar hield voor de rest stug vol dat het ging om politieke pamfletten. Deze pamfletten waren door de verdachte op 19 april 2000 uitgedeeld voor het station in Leiden. De advocate van de activist wees erop dat er enkele opvallende verschillen waren tussen echte vervoersbewijzen en de door de activist uitgedeelde pamfletten: op de voorkant van het pamflet staat in grote letters het woord AKTIE, en tevens de zin ANTI-NATIONALISTISCHE AKTIEDAGEN TEGEN HET KAPITALISME. Dit is taal die je op de standaard NS vervoersbewijzen niet snel zult aantreffen. Bovendien stond op de achterkant van het pamflet een uitgebreide beschrijving van de aktie waartoe opgeroepen werd.

De activist verklaarde anti-monarchist te zijn, niets tegen de NS te hebben en volledig solidair te zijn met de treinstakingen. De Officier eiste een geldboete van 750 gulden. Gelukkig oordeelde de rechter in het voordeel van de activist. Ze meende dat het niet de intentie was geweest van de verdachte valse vervoersbewijzen in omloop te brengen; maar dat het hier duidelijk ging om reclame voor een politieke manifestatie. Vrijspraak, dus.