Speech voor onthulling Guillotine

Ik zal in het kort wat vertellen over het Comite Mars op de Oranjes; COMODO.
Het comite Mars op de Oranjes is een landelijke organisatie die als hoofddoel heeft de onmiddellijke afschaffing van de Nederlandse monarchie als staatsvorm. Dit houdt uiteraard ook in de volledige ontbinding van het Nederlandse Koningshuis.

Wij hebben Koninginnedag 2000 uitgekozen als aktiedag tegen de monarchie omdat op deze dag traditioneel het Koningshuis toegejuicht en geeerd wordt. Koninginnedag is volgens COMODO een nationalistisch feest waarop het ontzag voor de nationale staat en het Koningshuis bevestigd dient te worden. Het Comite Mars op de Oranjes is van plan radicaal met deze traditie te breken.

Volgens COMODO is het Nederlandse Koningshuis een volstrekt achterhaald instituut zonder enig maatschappelijk nut of functie. Het Nederlandse Koningshuis helpt mee aan het instandhouden van het reactionaire idee dat mensen ontzag dienen te hebben voor een natuurlijke macht met alle elitaire voorrechten die hier bijhoren. Het ontzag dat de burger dient te hebben voor het Koningshuis loopt vloeiend over in het ontzag dat je dient te hebben voor de staat. Het bestaan van een Koningshuis houdt kortom het denken in machtshierarchieen in stand.

COMODO verwerpt dit en is voorstander van een radicale hervorming van de samenleving. Niet alleen het Koningshuis; ook de staat en het eigendomsrecht dienen te verdwijnen. In de plaats hiervan pleit COMODO voor basisdemocratische mechanismes gebaseerd op directe inspraak en solidariteit. De afschaffing van het Nederlandse Koningshuis is een belangrijke eerste stap in deze richting.

Het Koningshuis belichaamt niet alleen het ontzag voor de staat. Het heeft ook een conserverende werking op zaken als vaderlandsliefde, trouw aan de vlag en nationalistische borstklopperij. Deze verschijnselen hebben in de geschiedenis meer ellende dan goeds opgeleverd. Ook om die reden dient het Koningshuis te worden afgeschaft.

Ik wil ook graag duidelijk maken dat COMODO zeker GEEN voorstander is van de omvorming van de monarchie in een republiek. Vandaar dat COMODO niet samenwerkt met het oude of nieuwe Republikeins Genootschap. Wel voelen wij ons verwant met de Engelse Movement against the Monarchy en de internationale 1 mei beweging.

COMODO beseft dat protesteren tegen het Koningshuis zeer gevoelig ligt. De Nederlandse staat beschouwt protest tegen het Koningshuis als gezagsondermijnend. Dit wordt aangetoond door het belachelijke feit dat bijna duizend politieagenten moeten gaan toezien op een goed verloop van het zgn. "volksfeest" op Koninginnedag; en door het feit dat er een noodverordening komt; iets wat nog nooit eerder gebeurt is op Koninginnedag. Als politiek protest in Nederland niet "in te polderen" is, wordt het onderdrukt en tegengewerkt. De Nederlandse overheid krijgt steeds meer mogelijkheden om politiek protest de kop in te drukken. In 1997 sprak bijna iedereen schande van de massaarrestaties na de Amsterdamse Eurotop, maar sindsdien zijn de wettelijke mogelijkheden om politieke aktivisten op te pakken alleen maar uitgebreid. Volgens COMODO is dat alleen maar extra reden om te strijden tegen de monarchie en de Nederlandse staat.

Het Comite Mars op de Oranjes zal pas opgeheven worden als het Nederlandse Koningshuis definitief tot het verleden hoort. Totdat dit bereikt is zullen wij Koninginnedag aangrijpen om te protesteren tegen de monarchie. Geen Koningshuis staat of kapitaal maar een wereld van ons allemaal!

Bij de onthulling van de Guillotine

Geachte dames en heren, Wij staan hier voor de mascotte van het Comite Mars op de Oranjes, COMODO. Zoals u zometeen zult zien betreft dit een guillotine, een apparaat dat vroeger werd gebruikt om mensen te onthoofden. Nu zullen sommige mensen misschien denken dat COMODO hetzelfde van plan is met de leden van het Koninklijk Huis en de Koninklijke familie. Dit is echter niet het geval.

Nog afgezien van het feit dat COMODO tegenstander is van de doodstraf, en het onthoofden van de gehele Koninklijke familie bijzonder veel tijd zou vergen, heeft de guillotine voor COMODO bovenal een symbolische waarde. COMODO streeft, zoals bekend, naar de volledige ontbinding van het Nederlandse Koningshuis en de afschaffing van de monarchie. Er bestaat geen sterker symbool om dit te verwoorden dan de guillotine. De guillotine is bovendien een mascotte die wereldwijd wordt gebruikt in de strijd tegen de monarchie, onder andere door het gerespecteerde Engelse Movement against the Monarchy.

Vandaar dat COMODO dit symbool heeft gekozen als mascotte. De guillotine zal een prominente rol vervullen tijdens de protesten op 29 april. Wij hopen op een massale opkomst op 29 april van mensen die hun stem willen verheffen tegen de Nederlandse monarchie. Weg met het Koningshuis, weg met de nationalistische Koninginnedag, leve COMODO!!

Terug naar de 29 april pagina