"Taart Beatrix"

Dit bericht is op 27 maart 2001 verspreid door COMODO afd. Wageningen.

De maand april is tot Internationale Taartmaand uitgeroepen, beginnend bij 1 april en eindigend bij 1 mei (raadpleeg www.dessertstorm.org). Het Landelijk Comite Mars op de Oranjes looft hierbij een beloning uit voor het taarten van een willekeurig lid van het Koninklijk Huis in deze maand.

De bezwaren tegen de monarchie, het Koningshuis en haar diverse leden zijn inmiddels afdoende bekend en door onder meer COMODO verwoord rond de Koninginnedagviering van 2000. Sinds deze dag, waarop de inmiddels legendarische Mars op de Oranjes plaatsvond, stapelen de schandalen rond de leden van het Koninklijk Huis zich verder op. Het einde is nog lang niet in zicht. Tot groot genoegen van COMODO en vele anderen ontwikkelt zich een crisis zonder weerga rond het Huis van Oranje. Een taart lijkt hier op zijn plaats.

Mensen die anti-oranje inspiratie willen op doen kunnen kijken op de website van COMODO: http://squat.net/beakomt.

De beloning voor een geslaagde taarting bestaat uit een unieke houtgesneden oorkonde met bijgaand diverse anti-monarchistische parafernalia alsmede een fles oranjebitter. Wie er in slaagt een lid van het Koninklijk Huis (dit is dus niet de gehele familie!) te treffen op KONINGINNEDAG 2001 (Meppel/Hoogeveen), mag persoonlijk de oranje COMODO Guillotine op komen halen. Deze staat momenteel op een geheime locatie in Nederland.

Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse afdelingen van COMODO zal elke koninklijke taarting beoordelen op stijl, dekkingsgraad, precisie, politieke verantwoording en omstandigheden. Bij meerdere taartings worden passende prijzen uitgereikt.

Persverklaringen graag opsturen naar comodo@squat.net

Het is trouwens mogelijk de binnenkort te verschijnen COMODO kwartaalbrief te bestellen, stuur een mail naar comodo@squat.net.

 

(einde bericht)