eerste ‘Mars op de Oranjes’ succesvol verlopen

Zaterdag 29 april 2000 vond in Leiden de eerste ‘Mars op de Oranjes’ plaats. Zo’n 350 mensen hadden op Koninginnedag hun weg naar Leiden gevonden. De directe aanleiding voor de ‘Mars op de Oranjes’ was het bezoek van koningin Beatrix en haar gevolg dit jaar aan Katwijk en Leiden zou brengen. Onder het motto ‘Geen koningshuis, staat of kapitaal maar een wereld van ons allemaal!’ trok een vrolijke stoet door de straten van Leiden om er in vijf delen het ‘rijdend volkstribunaal’ op te voeren. In dit tribunaal stond substituut koningin Beamix terecht voor misdaden tegen het volk. Beamix was gekleed in een charmant zwart/wit gestreept boevenpak en droeg een gouden kroon op haar hoofd en een zwarte bal aan haar rechterbeen. De optocht werd voorafgegaan door een oranje tank en begeleid door een oranje guillotine en een tweetal geluidswagens.

De aanklager beschuldigde Beamix namens een groep van maar liefst 15 miljoen mensen die zich ‘het volk’ noemen van onder andere diefstal, het promoten van reactionaire ideeen, het instandhouden van sociale ongelijkheid, belastingontduiking, machtsmisbruik, aanwakkeren van nationalisme en dierenmishandeling. Bea’s advocaat deed de aantijgingen af als een complot van cryptocomunisten en autonome krakers om de moeder des vaderlands in discrediet te brengen. Na een opsomming van de aanklachten trok de stoet (op zoek naar bewijslast) naar het Leidse hoofdbureau van politie waar werd ingegaan op de constante uitbouw van de controlestaat. Daarna trok de stoet op naar een aantal bankgebouwen in de buurt van het centraal station alwaar een door de volksaanklager opgebrachte getuige relaas deed van de innige contacten tussen het koningshuis en de rest van het bedrijfsleven. De voorlaatste stop was bij het kantoor van de rijksbelastingen waar Beamix werd beschuldigd van ongeoorloofde verijking ten koste van haar onderdanen.

Bij de laaste stop werd het oordeel over Beamix geveld. Ze werd schuldig verklaard aan alle aanklachten. Al haar bezittingen werden verbeurd verklaard en ze werd met terugwerkende kracht uit haar ombt ontzet. Hoewel het merendeel van het aanwezige volk van mening was dat ze eigenlijk de guillotine verdiende werd om principiele (en acteertechnische redenen) besloten deze straf om te zetten in een door haar te ondergane taarting. De bonustaart kwam terrecht in het gezicht van haar advocaat.

Met dit uiterst vermakelijke slot kwam een einde aan de leukste anarchistische demostratie sinds tijden. Hoewel veel mensen nogal bang waren voor agressieve reacties van de oranje hordes verliep de demonstratie zonder enige problemen. Op de route werden maarliefts 14.000 pamfletten uitgedeeld aan bezoekers van de koninginnedagactiviteiten. Het ‘rijdend volkstribunaal’ was een niet mis te verstaan protest tegen koningshuis, staat en kapitaal maar in plaats van dat het orangisten en meer neutrale omstanders afstootte bracht het menig mens een glimlach om de lippen.

De politie hield zich wijselijk op de achtergrond. Nadat het comité Mars op de Oranjes te kennen had gegeven niet van plan te zijn hun geliefde Beatrix fysiek te bedreigen had men duidelijk een de-escalerende koers gekozen. Niet meer dan acht agenten begeleidde de ‘Mars op de Oranjes’ waar eens te meer is bewezen dat hun afwezigheid bijdraagt tot een rustig verloop van politieke manifestaties als deze.

Een speciale rol was de afgelopen maanden weggelegd voor de massamedia. Voor wie nog enige hoop had dat de radicaaldemocratische beweging waar COMODO deel van uit maakt iets te verwachten heeftvan de massamedia kan na de ‘Mars op de Oranjes’ ontwaken. De pers bleek de afgelopen maanden meer dan ooit in dienst te staan van hetgeen we met alle macht proberen te bestrijden namelijk koningshuis, staat en kapitaal. Het comité ‘Mars op de Oranjes’ is de afgelopen maanden (vooral in de regionale) media omschreven als een gewelddadige, extreemlinkse organisaties die uit was op het hoofd van Beatrix zelf. In een onstuitbare stroom artikelen en televisiereportages werd COMODO gemarginaliseerd, gecriminaliseerd en zo geisoleerd. Dat de verzamelde hoofdredacteuren van de Nederlandse dagbladen onlangs nog Beatrix uinodigde voor hun jaarlijkse borrelbijeenkomst spreekt wat dat betreft boekdelen. Wat echter nog steeds moeilijk te begrijpen is, is dat de individuele journalisten op zo’n denigrerende wijze verslag doen van anti-kapitlistische acties zoals deze. De berichtgeving over de ‘Mars op de Oranjes’ (voor zover er al over bericht werd) stond bol van leugens. Leugens over de organiserende collecieven, leugens over de politieke doelstellingen van deze collectieven en leugens over het verloop van de acties zelf.

Wat dit laatste betreft zou de antikapitalistische beweging eens grondig na moeten denken over op welke wijze de mediablokkade in de toekomst omzeilt kan worden.

Overigens was dit niet de eerste actie in het kader van de wereldwijde antikapitalistische actiedagen rond MayDay, een mei 2000. Op donderdag 27 april vond een door GroenFront! en COMODO georganiseerde demonstratie tegen repressie en criminalisering plaats in Utrecht, ook erg strijdbaar en motiverend.

Op vrijdag vonden volledig ongecoordineerd twee taartingen plaats. COMODO taartte de jongste, domste en meest mediageile senator Driek van Vught van de SP. Driek meende dat COMODO verantwoordelijk was voor de noodverordening in Leiden en dat zouden de arbeiders niet leuk vinden - zij zijn voor Bea, dus Driek is ook nationalist. Hij kwam bij Eurodusnie aan de deur om een taart te brengen ("Eet nou lekker zelf op jongens, niet gooien..."), maar ja die was niet veganistisch. Onder de dekmantel van een interview en fotosessie door de Geldersche Courant kreeg Driek ‘m z’n eigen taart terug.

Een tweede taart en derde taart waren voor ‘het gezicht van de Betuwelijn’ Marina Hart Nibbrich. de hoofd voorlichter heeft volgens GroenFront! een van de lulligste baantjes die bestaan: een volkomen nutteloos maar ontzettend destructief project promoten. Ze werd getaart in het kader van MayDay en van twee rechtszaken tegen GroenFront! activisten later op die dag, waarvan een drietal al acht dagen in de cel zat.

Tot slot dit. Het comité ‘Mars op de Oranjes’ is uitermate tevreden over het verloop van de campagne en de afsluitende mars zelf. Wat ons betreft zal het dan ook niet bij deze mars blijven. Het comité zal daarom ook volgend jaar op koninginnedag, in de plaats die Beatrix en haar gevolg zullen aandoen, een ‘Mars op de Oranjes’ organiseren.

Meer informatie 06 23390616, squat.net/beakomt, email beakomt@squat.net