Binnenland, zaterdag 1 december 2001.

Zorreguieta wist wel van wandaden

(Van onze verslaggevers)

AMSTERDAM - Iedereen vermoedde het al, maar Jorge Zorreguieta, de aanstaande schoonvader van kroonprins Willem-Alexander, heeft het nu zelf bevestigd. Hij was al lang op de hoogte van de vermissingen in Argentinië tijdens het militaire regime, waar hij zelf als burger deel van uitmaakte. Schoorvoetend komt hij in het boek Zorreguieta, een biografische schets van journalist Jan Thielen met zijn indirecte erkenning.

''Ik ben toch niet op mijn achterhoofd gevallen. Als ik zou toegeven dat ik er wel van wist, zou ik mezelf als het ware medeplichtig verklaren.''

In het rapport van historicus Michiel Baud, in opdracht van de Nederlandse regering, verklaarde hij pas in 1984 vernomen te hebben van de excessen onder ex-dictator Videla tussen 1976 en 1983. Baud noemde het meteen al 'ondenkbaar' dat Zorreguieta niet eerder wist van de mensenrechtenschendingen.

Dat verklaart ook de afwachtende reactie van veel Kamerleden. Die vinden het 'niks' of niet interessant. ''Iemand moest een keer met een verhaal komen,'' zegt CDA-Kamerlid Hans Hillen. ''Dit is dun, een juridische redenering.'' Ook voor Mies Bouhuys, ambassadrice van de Argentijnse Dwaze Moeders komt de bekentenis 'niet helemaal onverwacht'. GroenLinks Kamerlid Femke Halsema is niet verrast. ''Je kon met je boerenverstand aanvoelen dat hij er meer van wist.'' ''Dit is geen ruiterlijke erkenning,'' zegt PvdA-Kamerlid Peter Rehwinkel.

Wel vindt Bouhuys de uitspraak van Jorge Zorreguieta dat 'Alex hem begrijpt' opmerkelijk. ''Heel vreemd voor een toekomstig koning.'' Volgens haar ligt dit in de lijn van Willem-Alexander die eerder verwees naar een brief van Videla die de verdwijningen rechtvaardigde.

Voor Maarten Mourik, oud-ambassadeur bij de Unesco, zijn de uitlatingen koren op zijn molen. Hij gaat die inbrengen als bewijsstuk in een procedure die hij bij het Amsterdamse gerechtshof heeft aangespannen om Zorreguieta alsnog aan te klagen voor misdrijven tegen de menselijkheid. De Hoge Raad besliste in september dat Zorreguita niet voor martelingen kan worden vervolgd omdat het Folteringsverdrag niet van kracht was toen ze werden gepleegd. Dat de kroonprins begrip zou hebben voor zijn aanstaande schoonvader noemt ook Mourik opmerkelijk.

''Het is typerend voor het gebrek aan historisch inzicht van de toekomstige koning.''

Hillen legt die opvatting naast zich neer. ''De uitspraak dat Alex hem begrijpt, zegt mij niets. Zo'n mededeling moet van twee kanten komen.''

Rehwinkel wijst op de afspraken met Máxima's vader. Hij blijft weg bij het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander. ''Deze mededelingen stellen dat niet in een ander daglicht.''

Copyright: Het Parool