Persbericht Maandag 24 april:
COMODO nodigt Leidse Bevolking uit voor de Mars op de Oranjes

Afgelopen Paasweekend heeft Comite mars op de oranjes (COMODO) middels een huis aan huis (20.000 stuks) verspreide flyer de Leidse Bevolking uitgenodigd om op zaterdag 29 april in Leiden mee te lopen met de ‘Mars op de Oranjes.  Het comité Mars op de Oranjes telt negen afdelingen in even zovele plaatsen.  De Leidse afdeling, die de huis aan huis folders heeft verspreid, telt 12 mensen waarvan er 4 ook in anarchistisch collectief EuroDusnie actief zijn.
De Mars op de Oranjes vindt plaats in de vorm van een rijdend, theatraal volkstribunaal waarin Beatrix zich voor een aantal rechters zal moeten verantwoorden voor allerlei misstanden waaraan zij (mede) schuldig is. Het tribunaal is gericht tegen het Koningshuis, staat en het kapitalisme welke in het Oranje nationalisme wordt belichaamd.

Tal van muzikanten, acteurs en actrices verlenen hun medewerking aan het rijdende volkstribunaal. Het theater zal in optocht in verschillende delen van de stad worden opgevoerd. De stoet zal echter NIET richting Beatrix en haar gevolg TREKKEN! De reden hiervoor is dat het COMODO enkel en alleen gaat om op deze koninginnedag de ideologische confrontatie aan te gaan met alles waar ‘de Oranjes’ symbool voor staan. Wat ons betreft wordt het naast een manifestatie met een duidelijke politieke boodschap ook een ‘feest van anti-nationalistische redding’. Zolang de politie ons recht op vrije meningsuiting respecteert en zich dus afzijdig houdt blijft het gezellig.

Wanneer en waar
De Mars vertrekt om 11:00 vanaf de Hooglandse Kerkgracht, ter hoogte van de Weggeefwinkel. Het publiek kan echter al een uurtje eerder naar de Hooglandse Kerkgracht komen alwaar EuroDusnie’s Las Vegas  geopend zal zijn.  Voordat de Mars begint kunnen mensen nog spandoeken of protestborden opsieren met hun eigen favoriete en creatieve leuzen, alle daartoe benodigde materiaal zal voorhanden zijn.
De optocht zal eindigen op de plek waar deze begon alwaar de laatste stop van COMODO’s rijdend volkstribunaal zal plaatsvinden, waaronder de berechting van koningin BEAMIX.  Wat het oordeel ook precies moge zijn, nu al is duidelijk dat hierna een spontaan volksfeest zal losbarsten met onder andere een gratis maaltijd voor iedereen!
Daarna wordt de middag vervolgd met bekendmaking van de winnaar van de Grote COMODO Quiz (een digitale versie vindt u op de COMODO website).
Vanaf 20 uur verplaatst het feest zich richting het EuroDusnie gebouw aan de Boerhaavelaan 345 in Leiden alwaar in de avonduren enkele bands zullen gaan optreden.

COMODO roept op tot deelname aan landelijke anti-repressie demonstratie
De afgelopen week zijn activisten van Groen Front! en COMODO slachtoffer geworden van justitiële pogingen hun doen en laten te criminaliseren. In totaal drie COMODO activisten werden gearresteerd op verdenking van ‘oplichting’ en ‘valsheid in geschrifte’  (samen maximaal 6 jaar gevangenisstraf) omdat hun flyers te veel leken op echte treinkaartjes. COMODO stelt dat deze bewering belachelijk is omdat de kaartjes duidelijk vermelden dat het om een actie gaat.
Ook enkele eco-rebellen van Groenfront! werden de afgelopen week geconfronteerd met repressief justitieel beleid. Drie van hen zitten al sedert vorige week vast in afwachting van hun rechtzaak op vrijdag 28 april. Hen hangt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf boven het hoofd van drie maanden.
Wat dit allemaal te betekenen heeft is duidelijk. De overheid heeft justitie opdracht gegeven korte metten te maken met het steeds feller wordende links-radicale en anarchistische verzet tegen haar kapitalistisch beleid. Wereldwijd groeit het verzet tegen de kapitalistische krankzinnigheid waarvan steeds meer mensen het slachtoffer worden. Dag na dag wordt het de mens steeds moeilijker gemaakt om over zijn of haar eigen leven te beschikken. Alle levensgebieden worden dienstig gemaakt aan economisch gewin.  De demonstratie tegen staatsrepressie vindt plaats in Utrecht op donderdag 27 april (aanvang 19.00 vanaf plein Vredenburg).

1 mei wereldwijde actiedag tegen het kapitalisme
De afgelopen jaren kende spectaculaire protestacties tegen grote kapitalistische bijeenkomsten zoals de WTO bijeenkomsten in Genève (’98), Seattle (’99) , de EU/G8 bijeenkomst in Keulen (‘99) en onlangs de IMF bijeenkomst in Washington (2000).
Maar het verzet beperkt zich niet tot grote kapitalistische bijeenkomsten. Ook landelijk zijn er de afgelopen jaren tal van collectieven ontstaan die het verzet tegen het ‘vrije markt fundamentalisme ‘ vorm geven.
1 mei is dit jaar door anarchistische groepen uitgeroepen tot een wereldwijde actiedag tegen het kapitalisme en ook in Nederland vinden tal van acties in dit kader plaats. Nederlandse anarchisten organiseren de ‘Mars op de Oranjes’ en de meerdaagse actierave, die 30 april van start zal gaan .

voor meer informatie:
Groenfront! www.antenna.nl/nvda/groenfront
Comité ‘Mars op de Oranjes’ squat.net/beakomt
MAYDAY2K  www.antenna.nl/bn/mayday
Internationale actiedagen rond 1 mei  www.mayday2k.org

terug naar de Pers pagina