Persbericht Woensdag 26 april:
FAXBERICHT aan: de Burgemeester van Leiden, dhr. Postma, en de Korpschef van Hollands-Midden, dhr. Straver


Afz. Landelijk Comité Mars op de Oranjes

Aan: de Burgemeester van Leiden, dhr. Postma, en de Korpschef van Hollands-Midden, dhr. Straver
 

Geachte meneer Postma en meneer Straver,

U heeft vast en zeker gehoord van de acties aangekondigd door COMODO, het Landelijk Comité Mars op de Oranjes, op 29 april aanstaande. Wij hebben van onze Leidse en Katwijkse afdelingen vernomen dat dit met name in de regionale media het een en ander aan stof heeft doen opwaaien, zij impliceerden meteen een relbeluste houding van onze kant en dergelijke, wat zij meenden te kunnen afleiden van ons logo, een guillotine, internationaal historisch symbool voor antimonarchisme. Dit logo spreekt ons zeer aan, omdat het een radikale uitstraling heeft en wij zijn geen fan van halfslachtige maatschappelijke veranderingen of doekjes voor het bloeden, wanneer er op deze wereld nog zoveel bloed vloeit. Bloed, wat veelal terug te voeren is op allerhande nationalistische neigingen en kapitalistische structuren, instandgehouden door een 'upperclass' waar het koningshuis zowel deel van uitmaakt als symbool voor is.

Zoals u ziet, COMODO wil een ideologische confrontatie aangaan met monarchie, staat en kapitaal. Wij willen u echter duidelijk maken, dat wij zeer zeker doorgaan met het organiseren van alternatieve feestelijkheden in de vorm van onder andere een optocht, maar dat het Comité niet voornemens is een fysieke confrontatie aan te gaan met de monarch of de politie; COMODO is geweldloos. Het Comité acht het dan ook vanzelfsprekend en buiten kijf staande, dat de politie zich een zelfde houding jegens COMODO zal aanmeten. Wanneer de politie echter onverhoopt repressief of agressief optreedt, terwijl het COMODO dat zelf geenszins voornemens is, kunnen wij natuurlijk niet instaan voor de gevolgen van een dergelijk politieoptreden.

In de hoop dat elke dag een feestdag zal zijn, oranje franje beu!
 

Landelijk Comité Mars op de Oranjes
http://squat.net/beakomt
 

P.S. U kunt verifiëren dat deze woorden daadwerkelijk van het Comité Mars op de Oranjes zijn, door te emailen naar beakomt@squat.net t.a.v. COMODO politievoorlichting.
 

terug naar de Pers pagina